miercuri, 23 martie 2011

Filozofia aşteptării zero sau cum să nu ne îmbătăm cu apă rece

 Ce este o 'asteptare'? Definesc 'asteptarea' ca fiind un sentiment de speranţă în realizarea unei anumite dorinţe a noastre, dorinţă în a cărei îndeplinire deseori noi, cei cu 'asteptarea', nu suntem implicaţi direct, nu o putem influenţa decisiv. Faptul că se întâmplă ca uneori, deşi nu suntem implicaţi direct în producerea unui eveniment dorit, să trăim totuşi emoţia 'asteptarii' demonstrează că 'asteptarea' în acest caz este complet iraţională şi nu ţine seama de realitatea înconjurătoare. În anumite împrejurări favorabile, dorinţa vizată într-o 'asteptare' se suprapune cu un eveniment petrecut în realitate iar efectul acestei suprapuneri este pervers întrucât acţionează ca un feed back pozitiv pentru încărcarea emoţională cu alte 'asteptari' şi amplificarea lor. Deasemenea îi perturbă purtătorului de 'asteptari' capacitatea de percepţie a realităţii înconjurătoare contribuind decisiv şi negativ la scăderea abilităţilor lui de înţelegere şi cunoaştere. Deşi 'asteptarea' este un sentiment, în fapt nemăsurabil, îi putem atribui însemnătate de entitate fiindcă ea există, se poate defini chiar dacă numai subiectiv şi are o valoare în esenţă pozitivă. Din cele de mai sus reiese direct proportionalitatea în valori absolute dintre 'asteptare' şi efectele ei într-un anumit timp. De aici rezultă că scăzând 'asteptarea', minimizăm efectele negative asupra capacităţii noastre perceptive, deci realizăm o adaptare emoţională şi raţională mai convenabilă la mediu. 'Asteptarea zero', o formulă 'oximoronica', reprezintă de fapt un deziderat pentru că presupune o analiză raţională şi obiectivă a şanselor ca un eveniment să se producă, ceea ce minimizează impactul emoţional negativ ce îl poate avea o apreciere fundamental afectivă a unui fenomen sau întâmplare. 

Un exemplu de fapt ce conduce la crearea de 'asteptari' este folosirea exemplului personal izolat, deseori cu bunăvoinţă, ca argument unic şi hotărâtor pentru dreptul de a generaliza şi încadra alte întâmplări relativ asemănătoare sub aceeaşi 'umbrela'.  Părerea mea!

2 comentarii:

Ceska777 spunea...

Like in what????

MihaelaMaria spunea...

Like in almost everything you're having a wishful thinling