sâmbătă, 15 decembrie 2012

Calendar de advent, ziua 15

Despre bunătate, intr-un scurt eseu de José Saramago, Caietul:

"Cuvinte
Din fericire, există cuvinte pentru orice. Din fericire, unele nu vor uita să sugereze că cine oferă trebuie să ofere cu amândouă mâinile, ca să nu rămână în nici una din ele ceea ce ar trebui să aparțină altora. Așa cum bunătatea n-are de ce să se rușineze că e bunătate, nici dreptatea n-ar trebui să uite că înseamnă, mai presus de orice, restituire, restituirea drepturilor. Ale tuturor, începând cu dreptul elementar de a trăi demn. Dacă m-ar pune cineva să clasific caritatea, dreptatea și bunătatea, aș pune pe primul loc bunătatea, pe al doilea dreptatea și pe al treilea caritatea. Pentru că bunătatea, prin ea însăși, nu are nevoie de dreptate și caritate, pentru că dreptatea cea dreaptă conține deja destulă caritate. Caritatea e ce rămâne atunci când nu există nici bunătate, nici dreptate."